A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta i Gminy w Kępnie

 Drukuj

Ustalenie numeru porządkowego budynku Ustalenie numeru porządkowego budynku

Ustalenie numeru porządkowego budynku

Kogo dotyczy

Wnioskodawca zainteresowany ustaleniem numeru porządkowego budynku

Czas realizacji

Niezwłocznie

Wymagane dokumenty


-Kopia mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10 000 lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu

-Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opłaty

Brak opłaty

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Podstawa prawna

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. poz. 1368)

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 z późn. zm.).

 

 
© 2024 Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
aplikacja: 1.10.002.005, baza: 1.8.5.12