A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta i Gminy w Kępnie

 Drukuj

DL-1 Deklaracja na podatek leśny - Ministerstwo Finansów

Realizacja obowiązku podatkowego w podatku leśnym

Kogo dotyczy

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa będące właścicielami lasów,
posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne będące współwłaścicielami lub współposiadaczami
lasów z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej.

Czas realizacji

Nie dotyczy.

Wymagane dokumenty

Brak.

Opłaty

Nie dotyczy.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 888 z późn. zm., Art. 6, ust. 5a,)

Dodatkowe informacje

W sprawach deklaracji prosimy o kontakt z Wydziałem Finansowo Budżetowym osobiście lub pod numerem telefonu 625909443 .

Aktualne formularze można pobrać ze strony BIP Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie

© 2024 Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
aplikacja: 1.10.002.005, baza: 1.8.5.12