A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta i Gminy w Kępnie

 Drukuj

Odpis z rejestru instytucji kultury

Kogo dotyczy

Dotyczy każdego, kto zwróci się z wnioskiem o wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury.


Czas realizacji

14 dni od daty otrzymania wniosku


Wymagane dokumenty

Brak wymaganych dokumentów


Opłaty

Usługa wydania odpisu jest  bezpłatna.


Tryb odwoławczy

nie przysługuje


Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. poz. 189).


Druki do pobrania

© 2024 Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
aplikacja: 1.10.002.005, baza: 1.8.5.12