A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta i Gminy w Kępnie

 Drukuj

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości - Ministerstwo Finansów

Realizacja obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości

Kogo dotyczy

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne będące
współwłaścicielami lub współposiadaczami nieruchomości lub obiektów budowlanych z osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową.

Czas realizacji

Nie dotyczy.

Wymagane dokumenty

Brak

Opłaty

Nie dotyczy.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 poz. 70  )

Dodatkowe informacje

W sprawach deklaracji prosimy o kontakt z Wydziałem Finansowo Budżetowym osobiście lub pod numerem telefonu 625909443 .

Aktualne formularze można pobrać ze strony BIP Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie

© 2024 Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
aplikacja: 1.10.002.005, baza: 1.8.5.12